İptal ve İade Koşulları

DEİK ve İş Konseyleri üyelikleri iptalleri ve bu iptallere ilişkin iadeler her bir üyeliğin durumuna bağlı olarak DEİK Üyelik Yönergesi çerçevesinde değerlendirilmekte olup, üyelik iptalleri bu iptallere bağlı aidat iadeleri için Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü ile irtibata geçilmesi ve detaylı bilgi alınması gerekmektedir.


Üye İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü
Tel: 0 (212) 339 50 00
E-Posta: uyeiliskileri@deik.org.tr